Adobe Gothic font

Adobe Gothic Bold

buy at Myfonts.com
Adobe Gothic Bold sample

Adobe Gothic Light

buy at Myfonts.com
Adobe Gothic Light sample